Quảng cáo

Fanpage Facebook

Mô hình huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất nhì ba

Mô hình huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất nhì ba

(1 đánh giá)

MYNGHEVIETNAM

12 tháng

Mô hình huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất nhì ba. Mô hình huân chương chế tác bằng đồng cao cấp trang trí phòng truyền thống. Chất liệu: Đồng gò nổi 3D Kích thước: Đk 30cm.

Vui lòng gọi

Mô hình huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất nhì ba.

Chất liệu: Đồng gò nổi 3D

Kích thước: Đk 30cm.

 

Mô hình huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất nhì ba

huân chương, sản xuất huân chương, mô hình huân chương, huân chương bảo vệ tổ quốc

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top

   (0)