Tượng Thờ Cúng

mỗi trang
Tượng Đạt Ma Sư Tổ , tượng đồng thờ cúng

Tượng Đạt Ma Sư Tổ , tượng đồng thờ cúng

Tượng đồngĐạt Ma Tổ Sư, Tượng Đạt Ma Tổ Sư, tượng thờ, tượng giả cổ Cao 45cm Chất liệu: Đồng đỏ mắt cua

4,000,000 đ
MUA NGAY
Tượng thần chung quỳ bắt ma cao 20cm

Tượng thần chung quỳ bắt ma cao 20cm

Tượng thần chung quỳ bắt ma cao 20cm Cao 20cm Chất liệu: Đồng đỏ mắt cua

2,000,000 đ
MUA NGAY
Tượng Phật Ba mặt Tây tạng cao 50cm

Tượng Phật Ba mặt Tây tạng cao 50cm

Tượng mật tông, Tara, tượng phật bà, tượng phật ba mặt, tượng phật thờ, tượng phật đồng Cao 50cm, chất liệu đồng giả cổ

5,500,000 đ
MUA NGAY
Phật bà bắt quyết, phật mật tông tara

Phật bà bắt quyết, phật mật tông tara

Phật bà bắt quyết, phật mật tông, tara, phật bà tây tạng Cao 50cm Chất liệu: Đồng giả cổ

5,500,000 đ
MUA NGAY
Tượng Phật Bà Tây Tạng Cao 20cm, Phật bà Mật Tông

Tượng Phật Bà Tây Tạng Cao 20cm, Phật bà Mật Tông

Tượng Phật Bà Tây Tạng, Phật bà Mật Tông, phật pháp Mật Tông Chất liệu đồng giả cổ Kích thước cao 20cm

900,000 đ
MUA NGAY
Tượng Phật Bà Tây Tạng 20cm, Phật bà Mật Tông

Tượng Phật Bà Tây Tạng 20cm, Phật bà Mật Tông

Tượng Phật Bà Tây Tạng, Phật bà Mật Tông, phật pháp Mật Tông Chất liệu đồng giả cổ Kích thước cao 20cm

900,000 đ
MUA NGAY
Tượng Phật Bà Tây Tạng 20cm, Phật bà Mật Tông,Phật Tada

Tượng Phật Bà Tây Tạng 20cm, Phật bà Mật Tông,Phật Tada

Tượng Phật Bà Tây Tạng, Phật bà Mật Tông, phật pháp Mật Tông Chất liệu đồng giả cổ Kích thước cao 20cm

900,000 đ
MUA NGAY
Tượng Phật Bà Tây Tạng 20cm, Phật bà Mật Tông,Phật Tara

Tượng Phật Bà Tây Tạng 20cm, Phật bà Mật Tông,Phật Tara

Tượng Phật Bà Tây Tạng, Phật bà Mật Tông, phật pháp Mật Tông Chất liệu đồng giả cổ Kích thước cao 20cm

900,000 đ
MUA NGAY
Tượng Phật Bà Tây Tạng 20cm, Phật bà Mật Tông

Tượng Phật Bà Tây Tạng 20cm, Phật bà Mật Tông

Tượng Phật Bà Tây Tạng, Phật bà Mật Tông, phật pháp Mật Tông Chất liệu đồng giả cổ Kích thước cao 20cm

900,000 đ
MUA NGAY
Tượng Phật Bà Tây Tạng 20cm, Phật Mật Tông Tada

Tượng Phật Bà Tây Tạng 20cm, Phật Mật Tông Tada

Tượng Phật Bà Tây Tạng, Phật bà Mật Tông, phật pháp Mật Tông Chất liệu đồng giả cổ Kích thước cao 20cm

900,000 đ
MUA NGAY
Tượng hoàng thần tài, tượng thần tài mật tông tara

Tượng hoàng thần tài, tượng thần tài mật tông tara

Tượng thần tài, tượng thần tài mật tông, tara Kích thước: Cao 25cm, rộng 14cm Chất liệu: Đồng đỏ mắt cua

1,600,000 đ
MUA NGAY
Tượng thần tài mật tông, tara

Tượng thần tài mật tông, tara

Tượng đầu voi,Tượng thần tài, tượng thần tài mật tông, tara Kích thước: Cao 15cm, rộng 11cm Chất liệu: Đồng đỏ mắt cua

1,200,000 đ
MUA NGAY
Tượng đầu voi tara, tượng thần tài mật tông

Tượng đầu voi tara, tượng thần tài mật tông

Tượng đầu voi,tượng đứng,Tượng thần tài, tượng thần tài mật tông, tara Kích thước: Cao 25cm, rộng 15cm Chất liệu: Đồng vàng gold, wine

2,500,000 đ
MUA NGAY
Tượng phật chuẩn đề, mẫu chuẩn đề bồ tát cao 25cm

Tượng phật chuẩn đề, mẫu chuẩn đề bồ tát cao 25cm

Tượng phật chuẩn đề, mẫu chuẩn đề bồ tát Chất liệu: Đồng vàng Kích thước: Rộng 23cm; Cao 25cm

2,500,000 đ
MUA NGAY
Tượng địa tạng bồ tát cao 25cm

Tượng địa tạng bồ tát cao 25cm

Địa tạng Bồ Tát, Địa tạng Vương Bồ Tát, Đức ngài Địa Tạng, cách thờ cúng Chất liệu: Đồng vàng Cao 25cm

1,600,000 đ
MUA NGAY
Tượng Tam thánh tây phương tam thánh cao 20cm

Tượng Tam thánh tây phương tam thánh cao 20cm

Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, tượng phật bằng đồng Kích thước: cao 20cm Chất liệu: Đồng giả cổ

1,800,000 đ
MUA NGAY
Tượng Đạt ma sư tổ cao 30cm ngồi thiền

Tượng Đạt ma sư tổ cao 30cm ngồi thiền

Đạt ma sư tổ Kích thước: cao 30cm Chất liệu: Đồng giả cổ

3,500,000 đ
MUA NGAY
Tượng Đạt ma sư tổ cao 25cm

Tượng Đạt ma sư tổ cao 25cm

Đạt ma sư tổ Kích thước: cao 25cm Chất liệu: Đồng giả cổ

1,500,000 đ
MUA NGAY
Tượng Đạt ma sư tổ cao 25cm,tượng thờ bằng đồng

Tượng Đạt ma sư tổ cao 25cm,tượng thờ bằng đồng

Tượng đồng Đạt ma sư tổ Kích thước: cao 25cm Chất liệu: Đồng giả cổ

1,500,000 đ
MUA NGAY
Cúng ngày vía Thần Tài mồng 10 Tết, thờ thần tài, cách đặt bàn thờ thần tài thổ địa, thần tài ông địa

Cúng ngày vía Thần Tài mồng 10 Tết, thờ thần tài, cách đặt bàn thờ thần tài thổ địa, thần tài ông địa

Ngày vía của Thần Tài là ngày mùng 10 Tết. Ngày này tất cả mọi nhà, công ty, cửa hàng… có thờ Thần Tài, thì đều sắm lễ vật để cúng lấy vía Thần Tài, cầu xin một năm mới làm ăn được thịnh vượng về tài lộc.

Vui lòng gọi
Tượng Phật Bà Tây Tạng, Phật bà phái Mật Tông

Tượng Phật Bà Tây Tạng, Phật bà phái Mật Tông

Tượng Phật Bà Tây Tạng, Phật bà Mật Tông, phật pháp Mật Tông Chất liệu đồng vàng giả cổ Kích thước cao 20cm, năng 1 kg

850,000 đ
MUA NGAY
Tượng Tây phương tam thánh cao 105cm

Tượng Tây phương tam thánh cao 105cm

Tượng tam thánh, tây phương tam thánh phật, phật thích ca, phật dược sư, phật quán thế âm bồ tát,tượng đồng thờ cúng, tượng phật bằng đồng Cao 1m05 Chất liệu: Đồng giả cổ

23,000,000 đ
MUA NGAY
Tượng Thái thượng lão quân cao 40cm

Tượng Thái thượng lão quân cao 40cm

Tượng Thái thượng lão quân cao 40cm, tượng đồng tử hầu thái thượng tinh quân, tượng phong thủy thờ cúng bằng đồng Cao 40cm Chất liệu: Đồng vàng, đúc đồng nguyên khối

3,000,000 đ
MUA NGAY
Tượng địa tạng bồ tát đứng cao 40cm

Tượng địa tạng bồ tát đứng cao 40cm

Tượng địa tạng vương bồ tát bằng đồng vàng, đúc thủ công mỹ nghệ, Kích thước: chiều cao 40cm dùng thờ cúng gia đình và cúng tiến đền chùa

2,500,000 đ
MUA NGAY
Tượng địa tạng vương bồ tát ngồi cao 50cm

Tượng địa tạng vương bồ tát ngồi cao 50cm

Tượng địa tạng vương bồ tát ngồi cao 50cm,tượng thờ cúng bằng đồng dùng trong gia đình và đền chùa Kích thước: cao tổng thể 50cm Chất liệu: Đúc đồng vàng nguyên khối

5,500,000 đ
MUA NGAY
Tượng thần chung quỳ, tượng bắt ma trừ tà phong thủy 25cm

Tượng thần chung quỳ, tượng bắt ma trừ tà phong thủy 25cm

Tượng thần chung quỳ, tượng bắt ma trừ tà phong thủy 25cm, tượng phong thủy thờ cúng bằng đồng cao cấp

1,600,000 đ
MUA NGAY
Các mẫu tượng phật di lạc, tượng di lạc gánh vàng ngũ phúc

Các mẫu tượng phật di lạc, tượng di lạc gánh vàng ngũ phúc

Các mẫu tượng Phật Di Lạc, Tượng Phật Di Lạc, Di lạc gánh vàng, Kéo vàng, ngồi trên vàng, ngũ phúc Chất liệu: Đồng vàng và đồng đỏ

1,600,000 đ
MUA NGAY
Tượng phật di lặc bằng đồng vàng

Tượng phật di lặc bằng đồng vàng

Tượng cao 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 40cm, thế đứng thẳng, đeo tiền vàng. Hoặc thế đứng thẳng Kéo bao tiền chu du thiên hạ

1,500,000 đ
MUA NGAY
Tượng Phật Di Lạc tròn đk 20cm

Tượng Phật Di Lạc tròn đk 20cm

Tượng Phật Di Lạc tròn, Tượng Phật Di Lạc, Phật Di Lặc, tượng thờ cúng, tượng phật, di lặc Chất liệu: Đồng vàng và đồng đỏ

1,900,000 đ
MUA NGAY
Tượng Phật Di Lạc nằm, Tượng Phật Di Lạc, tượng thờ cúng

Tượng Phật Di Lạc nằm, Tượng Phật Di Lạc, tượng thờ cúng

Các mẫu tượng Tượng Phật Di Lạc nằm, Tượng Phật Di Lạc, Phật Di Lặc, tượng thờ cúng, tượng phật, di lặc Chất liệu: Đồng vàng và đồng đỏ Màu sắc : Giả cổ vàng, đỏ Kích thước: Dài 15cm – 25cm

1,800,000 đ
MUA NGAY
Tượng Phật Di Lạc ngồi Quạt Ba Tiêu, Tượng Phật Di Lạc, tượng thờ cúng

Tượng Phật Di Lạc ngồi Quạt Ba Tiêu, Tượng Phật Di Lạc, tượng thờ cúng

Tượng Phật Di Lạc nằm trên quạt Ba Tiêu, Tượng Phật Di Lạc, Phật Di Lặc, tượng thờ cúng, tượng phật, di lặc Chất liệu: Đồng vàng và đồng đỏ Màu sắc : Giả cổ vàng, đỏ Kích thước: Dài 25cm , cao 23cm

1,800,000 đ
MUA NGAY
Tượng Phật Di Lạc Kéo Tiền, Di lặc Thiềm Thừ, Tượng Phật Di Lạc, tượng thờ cúng

Tượng Phật Di Lạc Kéo Tiền, Di lặc Thiềm Thừ, Tượng Phật Di Lạc, tượng thờ cúng

Tượng Phật Di Lạc Kéo tiền, Di lặc Thiềm Thừ, Tượng Phật Di Lạc, Phật Di Lặc, tượng thờ cúng, tượng phật, di lặc Chất liệu: Đồng vàng giả cổ Màu sắc : Giả cổ vàng, đỏ Kích thước: Dài 35cm , cao 28cm

3,600,000 đ
MUA NGAY
Tượng di lặc bế trẻ ngũ phúc, tượng di lặc và con trẻ đồng

Tượng di lặc bế trẻ ngũ phúc, tượng di lặc và con trẻ đồng

Di Lặc Ngũ Phúc, Di Lạc bế trẻ, Tượng DI lặc và năm đứa trẻ, Di lặc bằng đồng, phật di lặc thờ cúng Chất liệu: Đồng Vàng nguyên chất

2,600,000 đ
MUA NGAY
Tượng phật di lặc và 5 con trẻ bằng đồng cao 15cm

Tượng phật di lặc và 5 con trẻ bằng đồng cao 15cm

Phật Di Lạc bế trẻ, Tượng Di lặc và năm đứa trẻ, Di lặc bằng đồng, phật di lặc thờ cúng,phật di lặc,phật tổ di lặc,tượng phật di lặc Chất liệu: Đồng đỏ mắt cua Cao 15cm và 25cm

1,250,000 đ
MUA NGAY
Tượng Phật Di Lặc ngồi kim bảo cao 15cm

Tượng Phật Di Lặc ngồi kim bảo cao 15cm

Tượng Phật Di Lặc,Phật Di Lạc,tượng phật bằng đồng,ngồi kim bảo,ngồi tiền Kích thước: cao 15cm Chất liệu: Đồng giả cổ

1,250,000 đ
MUA NGAY
Tượng Phật Di Lạc gánh vàng cao 50cm bằng đồng

Tượng Phật Di Lạc gánh vàng cao 50cm bằng đồng

Tượng Phật Di Lạc, gánh vàng,Phật di lặc, gánh Tiền, TƯợng thờ cúng, Phật Tổ di lặc Chất liệu đồng vàng nguyên chất Cao: 50cm

7,500,000 đ
MUA NGAY

Quảng cáo

Fanpage Facebook

Top

   (0)